Tag Archives: Lao Tzu

TAO TE CHING–translated into Filipino by E. SAN JUAN, Jr.


TAO TE CHING / DAO DE JING / LANDAS AT KAPANGYARIHAN NG KALIKASAN Translated into Filipino by E. SAN JUAN, Jr. 1. Ang Taong naisasawika ay hindi ang di-nagbabagong Tao. Ang pangalang naisasambit ay hindi ang pangalang walang pag-iiba. Ang … Continue reading

Posted in AESTHETICS, SPECULATIVE PROVOCATIONS | Tagged , , , ,

TAO TE CHING / DAO DE JING translated into FILIPINO by E. San Juan, Jr.


TAO TE CHING  /  DAO DE JING  / LANDAS AT KAPANGYARIHAN NG KALIKASAN (First Draft) 1. Ang Taong naisasawika ay hindi ang di-nagbabagong Tao. Ang pangalang naisasambit ay hindi ang pangalang walang pag-iiba. Ang walang pangalan ang matris ng langit … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS, POETICS | Tagged , , , , , | 1 Comment