Monthly Archives: July 2015

POLITIKANG SEKSUWAL SA NEOKOLONYANG PILIPINAS


Originally posted on THE PHILIPPINES MATRIX PROJECT:
PUKAWIN NG PUKPOK ANG PULOT-PUKYUTAN: POLITIKANG SEKSUWAL SA PANAHON NG TERORISMONG NEOLIBERAL — ni E. San Juan, Jr. ANG tao ba ay katumbas lamang ng kanyang katawan, o bahagi nito? Ang kasarian ba…

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on POLITIKANG SEKSUWAL SA NEOKOLONYANG PILIPINAS

POLITIKANG SEKSUWAL SA NEOKOLONYANG PILIPINAS


PUKAWIN NG PUKPOK ANG PULOT-PUKYUTAN: POLITIKANG SEKSUWAL SA PANAHON NG TERORISMONG NEOLIBERAL — ni E. San Juan, Jr. ANG tao ba ay katumbas lamang ng kanyang katawan, o bahagi nito? Ang kasarian ba ay walang iba kundi organong seksuwal? Seks … Continue reading

Posted in COMMENTARY ON CURRENT EVENTS, DISCOURSES ON CONTRADICTIONS, EXTRAPOLATIONS | Tagged , , , , , | 1 Comment