Monthly Archives: February 2017

THE FILIPINO DIASPORA by E. San Juan, Jr.


MAPPING THE VICISSITUDES OF THE FILIPINO DIASPORA by E. SAN JUAN, Jr. Professorial Lecturer, POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES   Contemporary cultural studies posit the demise of the nation as an unquestioned assumption, almost a doctrinal point of departure for … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on THE FILIPINO DIASPORA by E. San Juan, Jr.

POLITIKANG SEKSUWAL: KUMANDER PARAGO VERSUS ONE-BILLION-RISING


KUMANDER PARAGO VERSUS ONE BILLION RISING: POLITIKANG SEKSUWAL SA PANAHON NG TERORISMONG U.S. — ni E. San Juan, Jr. Professorial Lecturer, Polytechnic University of the Philippines Ang tao ba ay katumbas lamang ng kanyang katawan, o bahagi nito? Ang kasarian … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on POLITIKANG SEKSUWAL: KUMANDER PARAGO VERSUS ONE-BILLION-RISING

BAGUHIN ANG MUNDO: Siklab Lektura: U.P. Los Banos, Feb. 6, UPLB Communicators’ Association


“HINDI LAMANG IPAKAHULUGAN, KUNDI BAGUHIN DIN ANG MUNDO”: Proyekto tungo sa Paglunsad ng Rebolusyong Pangkultura LEKTURA SA UPLB SIKLAB PROGRAM, Feb. 6, 2017 ni E. SAN JUAN, Jr. Sa bisa ng likas na kalakaran ng mga bagay, nasa sambayanan mismo … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on BAGUHIN ANG MUNDO: Siklab Lektura: U.P. Los Banos, Feb. 6, UPLB Communicators’ Association