Monthly Archives: January 2019

PINAGLAHUAN ni Faustino Aguilar–Komentaryo ni E. San Juan, Jr.


OLIGARKIYA NG KUMPRADOR-PATRIYARKONG PIYUDALISMO AT SIMBOLIKONG TRANSPORMASYON NG DIWA SA ILALIM NG IMPERYALISMONG AMERIKANO Mapagpalayang Sipat sa Nobelang PIN AGLAHUAN ni FaustinoAguilar ni E. SAN JUAN, Jr. Men make their own history, but they do not make it just as … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS