Monthly Archives: March 2014

MODERNIDAD & GLOBALISASYON–ni E. San Juan, Jr.


MODERNIDAD AT GLOBALISASYON: Diyalektika ng Panahon at Lugar ni E. San Juan, Jr. Prologo     Tila kabalintunaan ang nangyayari ngayon.  Singkahulugan ng modernidad ang katwiran at pagkamakatao, sagisag ng pagsulong ng kabihasnan.  Sa malas, batay sa krisis sa Ukraine, Syria, … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , , , , ,