Author Archives: philcsc

About philcsc

E.SAN JUAN, Jr. directs the Philippines Cultural Studies Center, Washington DC, USA and lectures at the Polytechnic University of the Philippines, Manila, Philippines.

PINAGLAHUAN ni Faustino Aguilar–Komentaryo ni E. San Juan, Jr.


OLIGARKIYA NG KUMPRADOR-PATRIYARKONG PIYUDALISMO AT SIMBOLIKONG TRANSPORMASYON NG DIWA SA ILALIM NG IMPERYALISMONG AMERIKANO Mapagpalayang Sipat sa Nobelang PIN AGLAHUAN ni FaustinoAguilar ni E. SAN JUAN, Jr. Men make their own history, but they do not make it just as … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Leave a comment

NICK JOAQUIN’S APOCALYPSE –by E. San Juan, Jr.


Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

RE-VISITING CARLOS BULOSAN’S AMERICA IS IN THE HEART


  A PREFACE TO CARLOS BULOSAN’S AMERICA IS IN THE HEART by E. San Juan, Jr.   Professorial Chairholder, Polytechnic University of the Philippines   When America Is in the Heart (AIH) appeared in 1946, the Philippines was about to … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

Anim na Tula sa Filipino ni E. San Juan, Jr.


PAKSIW NA BARAKUDA Proseso sa Pagbabalangkas ng isang Likhang-Sining. Ni E. San Juan, Jr.   SIKMATIN SAKMALIN   SAGPANGIN SINAGPANG KAGATIN KABKABIN           UKABIN INUKAB NGATNGATIN        NGINATNGAT NGUYAIN       NGALUTIN   … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

BAGUHIN ANG MUNDO!


“HINDI LAMANG IPAKAHULUGAN, KUNDI BAGUHIN DIN ANG MUNDO”: Proyekto tungo sa Paglunsad ng Rebolusyong Pangkultura ni E. SAN JUAN, Jr., Chairholder, Polytechnic University of the Philippines   Sa bisa ng likas na kalakaran ng mga bagay, nasa sambayanan mismo ang lahat … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

Tulang Sampay-Bakod ni E. San Juan, Jr.


PAGBUBULAY-BULAY NG INTELEKTWAL NA SAMPAY-BAKOD   Nang ika-10 gulang, nagnais akong matuto’t maging marunong Nang ika-15 gulang, nabatid kong tama ang gurong Mang Andoy Nang ika-21 gulang, natiyak ko na ang daan Nang ika-30 gulang, nasulyapan ko na ang guhit-tagpuang … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

Language and Filipino Self-Determination in the U.S.


Inventing Vernacular Speech-Acts: Articulating Filipino Self-Determination in the United States􏰀 E. San Juan, Jr.,  Polytechnic University of the Philippines   From the time Filipinos arrived in the United States as “colonial wards” or subaltern subjects in the first decade of … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS