Author Archives: philcsc

About philcsc

E.SAN JUAN, Jr. directs the Philippines Cultural Studies Center, Washington DC, USA and lectures at the Polytechnic University of the Philippines, Manila, Philippines.

E. San Juan’s Carlos Bulosan: A Critical Appraisal, a book review


Carlos Bulosan—Revolutionary Filipino Writer in the United States: A Critical Appraisal  By E. San Juan, Jr. New York: Peter Lang, 2017, 132 pages. Reviewed by Jeffrey Arellano Cabusao Department of English and Cultural Studies Bryant University, Smithfield, Rhode Island   Carlos … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

METAKOMENTARYO–E. San Juan, Jr.


Metakomentaryo sa Pagkakataon ng Kolokyum Ukol sa “The Places of E. San Juan, Jr.” E. San Juan, Jr. Polytechnic University of the Philippines philcsc@gmail.com   Abstract In a provisional synthesis of his lifework, E. San Juan, Jr. surveys the issues … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

Re-Visiting Carlos Bulosan by Paulino Lim, Jr.


  Re-visiting Carlos Bulosan Review by Paulino Lim, Jr. E. San Juan, Jr., Carlos Bulosan: Revolutionary Filipino Writer in the United States A Critical Appraisal New York: Peter Lang, 2107 Carlos Bulosan: Revolutionary Writer in the United States is part of … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

PROTEST TRUMP’S IMPERIAL WAR-MONGERING


ON PRESIDENT TRUMP’S VISIT TO THE PHILIPPINES By Kamalayan: Philippine Educational-Cultural Forum, Washington, DC   Washington, D.C.–November 6, 2017–With collusion scandals on his back, President Trump visits Manila and Clark Field, Pampanga, Philippines, historic outposts of the then rising U.S. … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

EMERGENCE OF THE FILIPINO RADICAL IMAGINATION — E. San Juan, Jr.


Charting the Emergence of the National-Popular Imagination in the Philippines (1896–1940)            E. San Juan Jr.   We did what we ourselves had decided upon—as free people, and power resides in the people. What we did … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

Burador ng Isang Talambuhay: BAKAS/ALINGAWNGAW


BAKAS: Dalumat ng Gunita’t Hinagap, Memorya ng Kinabukasan — ni E. SAN JUAN, Jr. AVENIDA RIZAL, STA. CRUZ (1938-1944)   Buhay ay pakikipagsapalaran, lihis sa iyong pagnanais o pagnanasa Pook na dinatnan ay hindi nakaguhit sa dibdib, balintunang hinala Pook … Continue reading

Image | Posted on

POLITIKANG SEKSUWAL/SEXUAL POLITICS IN FILIPINO ni E. San Juan, Jr.


              POLITIKANG SEKSUWAL/USAPANG PULOT-PUKYUTAN        Walang himagsikang nabibigo. Bawat isa ay hakbang tungo sa wastong                                        … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS