Author Archives: philcsc

About philcsc

E.SAN JUAN, Jr. directs the Philippines Cultural Studies Center, Washington DC, USA and lectures at the Polytechnic University of the Philippines, Manila, Philippines.

KONTRA-MODERNIDAD: Ilang Mungkahi ni E. San Juan, Jr.


KONTRA-MODERNIDAD: Ilang Mungkahi sa Pagbabagong Radikal ng Lipunan   Walang mang-aapi kung walang nagpapaapi…”—Jose Rizal Walang himagsikang nabibigo. Bawat isa ay hakbang sa wastong direksiyon….—Salud Algabre, lider ng Sakdalista ni E. San Juan, Jr. Polytechnic University of the Philippines Sa … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Leave a comment

THE FILIPINO DIASPORA by E. San Juan, Jr.


MAPPING THE VICISSITUDES OF THE FILIPINO DIASPORA by E. SAN JUAN, Jr. Professorial Lecturer, POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES   Contemporary cultural studies posit the demise of the nation as an unquestioned assumption, almost a doctrinal point of departure for … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

POLITIKANG SEKSUWAL: KUMANDER PARAGO VERSUS ONE-BILLION-RISING


KUMANDER PARAGO VERSUS ONE BILLION RISING: POLITIKANG SEKSUWAL SA PANAHON NG TERORISMONG U.S. — ni E. San Juan, Jr. Professorial Lecturer, Polytechnic University of the Philippines Ang tao ba ay katumbas lamang ng kanyang katawan, o bahagi nito? Ang kasarian … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

BAGUHIN ANG MUNDO: Siklab Lektura: U.P. Los Banos, Feb. 6, UPLB Communicators’ Association


“HINDI LAMANG IPAKAHULUGAN, KUNDI BAGUHIN DIN ANG MUNDO”: Proyekto tungo sa Paglunsad ng Rebolusyong Pangkultura LEKTURA SA UPLB SIKLAB PROGRAM, Feb. 6, 2017 ni E. SAN JUAN, Jr. Sa bisa ng likas na kalakaran ng mga bagay, nasa sambayanan mismo … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

Introduction to Carlos Bulosan’s THE PHILIPPINES IS IN THE HEART by E. San Juan, Jr.


INTRODUCTION to Carlos Bulosan’s THE PHILIPPINES IS IN THE HEART (Ateneo U Press, 2017) by E. SAN JUAN, Jr. The passage of Carlos Bulosan from colonial Philippines to the U.S. metropole marks an axis of multiple historic transitions. He died … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

E. San Juan, Jr., INTRODUCTION TO CARLOS BULOSAN’S The Philippines Is in the Heart (Ateneo U Press, 2017)


INTRODUCTION TO THE PHILIPPINES IS IN THE HEART by Carlos Bulosan by E. SAN JUAN, Jr. The passage of Carlos Bulosan from colonial Philippines to the U.S. metropole marks an axis of multiple historic transitions. He died at the height … Continue reading

Posted in AESTHETICS, DISCOURSES ON CONTRADICTIONS, FILIPINO, SOCIOCRITICISM, UNTIMELY OBSERVATIONS

Introduction to Carlos Bulosan’s THE PHILIPPINES IS IN THE HEART


 INTRODUCTION to Carlos Bulosan’s THE PHILIPPINES IS IN THE HEART (Ateneo U Press, 2017) by E. SAN JUAN, Jr.   The passage of Carlos Bulosan from colonial Philippines to the U.S. metropole marks an axis of multiple historic transitions. He … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | 1 Comment