Author Archives: philcsc

About philcsc

E.SAN JUAN, Jr. directs the Philippines Cultural Studies Center, Washington DC, USA and lectures at the Polytechnic University of the Philippines, Manila, Philippines.

CARLOS BULOSAN: A Critical Appraisal by E. San Juan, Jr.


New Book forthcoming from Peter Lang Inc., New York, Fall 2017

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Leave a comment

PUNTA SPARTIVENTO–Filipino Poems in English translation, Locofo Chapbook, Chicago 2017


PUNTA SPARTIVENTO “In the naked and outcast, seek love there.” –William Blake Kamusmusa’y pinaglahuan, Mahal ko Hinubdang kariktan ng lawa, bundok at ulap na maaliwalas–Bakit malulungkot? Sa kabilang ibayo nagliliyab ang mga bulaklak, pula, dilaw, asul o kulay luntian Ngunit … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Leave a comment

BENIGNO RAMOS, “POETA REVOLUCIONARIA,” komentaryo ni E. San Juan, Jr.


BENIGNO P. RAMOS, “POETA REVOLUCIONARIO”: Ang Reponsibilidad ng Makata sa Gitna ng Krisis ng Ordeng Kolonyal ni E. SAN JUAN, Jr. Polytechnic University of the Philippines Ang ginawa namin ay aming pagmamanahan…Nagpasiya kaming maghimagsik, bumalikwas at buwagin ang pusod ng … Continue reading

Image | Posted on

MAPAGPALAYANG PAGBABAGO–On the 100 Anniversary of the Bolshevik Revolution–by E. San Juan, Jr. (published by Popular Book Store, Manila, Philippines)


Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

Gathering the Filipino Diaspora: “Over our dead OFW bodies”


REFLECTIONS ON THE FILIPINO DIASPORA: Recognizing Ourselves in the Overseas Filipino Workers’ Wages of Sacrifice   However you may communicate to the competent U.S. authories, if you like, that I do not wish to expatriate myself, f I can live … Continue reading

Image | Posted on

KONTRA-MODERNIDAD: Ilang Mungkahi ni E. San Juan, Jr.


KONTRA-MODERNIDAD: Ilang Mungkahi sa Pagbabagong Radikal ng Lipunan Walang mang-aapi kung walang nagpapaapi…”—Jose Rizal Walang himagsikang nabibigo. Bawat isa ay hakbang sa wastong direksiyon….—Salud Algabre, lider ng Sakdalista ni E. San Juan, Jr. Polytechnic University of the Philippines Sa malas, … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

THE FILIPINO DIASPORA by E. San Juan, Jr.


MAPPING THE VICISSITUDES OF THE FILIPINO DIASPORA by E. SAN JUAN, Jr. Professorial Lecturer, POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES   Contemporary cultural studies posit the demise of the nation as an unquestioned assumption, almost a doctrinal point of departure for … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS