Monthly Archives: November 2015

LAMBAT NG BAHAG-HARI ni E. SAN JUAN, Jr.


Originally posted on THE PHILIPPINES MATRIX PROJECT:
LAMBAT NG BAHAG-HARI: Katumbalikan sa Teorya & Praktika ? ? ni E. SAN JUAN,Jr.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ A. PAIN Anak na di paluhain, ina’t asawa ang patatangisin– Walang ligaya sa lupa na di dinilig ng balde-baldeng…

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on LAMBAT NG BAHAG-HARI ni E. SAN JUAN, Jr.

LAMBAT NG BAHAG-HARI ni E. SAN JUAN, Jr.


LAMBAT NG BAHAG-HARI: Katumbalikan sa Teorya & Praktika     ni E. SAN JUAN,Jr.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ A. PAIN Anak na di paluhain, ina’t asawa ang patatangisin– Walang ligaya sa lupa na di dinilig ng balde-baldeng luha– Dagat binubuo ng patak ng tubig, … Continue reading

Posted in AESTHETICS, DISCOURSES ON CONTRADICTIONS, EXTRAPOLATIONS, FILIPINO, POETICS, SEMIOTICS | 1 Comment