Monthly Archives: February 2020

K0NTRA-MODERNIDAD ni E. San Juan, Jr.


KONTRA-MODERNIDAD: PAKIKIPAGSAPALARAN SA PAGTUKLAS NG SARILI NATING MAPAGPALAYANG KABIHASNAN Kung ang katotohanan ay matatagpuan sa pagtutugma ng katuwiran at karanasan, ang kabutihan ay matatamo sa pagtutugma ng teorya at praktika. –APOLINARIO MABINI, La Revolucion Filipina ni E. SAN JUAN, Jr. … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on K0NTRA-MODERNIDAD ni E. San Juan, Jr.

Introduction to Carlos Bulosan’s AMERICA IS IN THE HEART


INTRODUCTION to CARLOS BULOSAN’s AMERICA IS IN THE HEART By E. SAN JUAN, Jr. Emeritus professor of Ethnic Studies & Comparative Literature, Washington State University When America Is in the Heart (AIH) appeared in 1946, the Philippines was about to … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on Introduction to Carlos Bulosan’s AMERICA IS IN THE HEART

BAGUHIN ANG MUNDO! Change the world!


“HINDI LAMANG IPAKAHULUGAN, KUNDI BAGUHIN DIN ANG MUNDO”: Proyekto tungo sa Paglunsad ng Rebolusyong Pangkultura LEKTURA SA UPLB SIKLAB PROGRAM, Feb. 6, 2017 ni E. SAN JUAN, Jr. Sa bisa ng likas na kalakaran ng mga bagay, nasa sambayanan mismo … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on BAGUHIN ANG MUNDO! Change the world!