Monthly Archives: March 2020

BAKAS–tula ni E. San Juan,Jr.


BAKAS:  Dalumat ng Gunita’t Hinagap, Memorya ng Kinabukasan — ni  E. SAN JUAN, Jr.   AVENIDA RIZAL, STA. CRUZ (1938-1944) Buhay ay pakikipagsapalaran, lihis sa iyong pagnanais o pagnanasa Pook na dinatnan ay hindi nakaguhit sa dibdib, balintunang hinala Pook na … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on BAKAS–tula ni E. San Juan,Jr.

Faustino Aguilar’s novel BUSABOS NG PALAD: Critique & Metacommentary


KWALTA, ANG SAGRADONG PUTA, PAGWAWALDAS: Politikang Sekswal at Tunggalian ng Mga Uring Panlipunan sa BUSABOS NG PALAD, nobela ni Faustino Aguilar   —E. San Juan, Jr. University of Connecticut   …The flesh will still be the thinking place of the … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on Faustino Aguilar’s novel BUSABOS NG PALAD: Critique & Metacommentary

Signals for a Filipino Exile– sent by E. San Juan, Jr.


EMERGENCY SIGNALS FROM A FILIPINO EXILE BY E. SAN JUAN, JR     Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. [One who does not look back to where he came from will not reach his destination.] –Ancient … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on Signals for a Filipino Exile– sent by E. San Juan, Jr.

NICK JOAQUIN’S APOCALYPSE by E. San Juan Jr.


NICK JOAQUIN’S APOCALYPSE: Women and the Tragi-comedy of the “Unhappy Consciousness”   by E. SAN JUAN, Jr. Emeritus professor of English & Comparative Literature, University of Connecticut, USA When we say of things that they are finite, we mean thereby..that … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on NICK JOAQUIN’S APOCALYPSE by E. San Juan Jr.