Monthly Archives: February 2014

PANITIKAN, IDEOLOHIYA, REBOLUSYON–ni E. San Juan, Jr.


PANITIKAN, IDEOLOHIYA, REBOLUSYON: Edukasyon at Pedagohiya sa Bisa ng nobelang DESAPARECIDOS ni Lualhati Bautista ni E. San Juan, Jr. PHILIPPINES CULTURAL STUDIES CENTER, Ct., USA 1.  Sa unang malas, umaayaw na o natatabangan ang marami sa pagkasulyap sa salitang “ideolohiya.” … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Lualhati Bautista’s DESAPARECIDOS, Bonifacio, & the Politics of Time–E. SAN JUAN, Jr.


HISTORY, LITERATURE, AND THE POLITICS OF TIME [UP VISAYAS TALK Feb 4, 2014] by E. SAN JUAN, Jr. 1. Any process of reflection on the situation of Filipinos and Philippine society today, post-9/11 and in the midst of intense U.S. … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , , , , ,