Monthly Archives: May 2013

SAGRADONG LUPA NG IMPERYALISMO, PASISMONG RASISTA SA ESTADOS UNIDOS


LUPA, DUGO, PETISISMO NG KATAWAN AT MISTIPIKASYON NG DAHAS ni E. SAN JUAN, Jr. Katakataka o kamangha-mangha? Sa teknokratikong planeta natin, hindi lamang produktong itinitinda sa Mall o ipinagbibili ang naghahari kundi pribadong lugar/lupa/espasyo, depende sa lakas/dahas ng awtoridad ng … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , , ,

TERESA MAGBANUA, GURONG OFW SA HAPON–Isang Tula ni E. San Juan, Jr.


PAGBUBULAY-BULAY  NI TERESA MAGBANUA, ISANG GURONG OFW, NAKAHIMPIL  PANSAMANTALA  SA BANSANG HAPON ni E. San Juan, Jr. Ay naku, ilan taon na akong nagtuturo ng wikang Filipino dito sa Hapon     ngunit di ko pa kabisado ang pagyuko sa mga … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , ,