Monthly Archives: August 2013

BALAGTAS: A Dialectical and Materialist Approach in Filipino–E. San Juan, Jr.


BALAGTAS: Proyekto Tungo sa Diyalektikong Analisis at Materyalismong Interpretasyon ng Florante at Laura ni E. SAN JUAN, Jr. Bakit balik-sisyasat na naman sa diskurso’t larangan-sining ng Sisne ng Panginay?  Payak na tugon: sapagkat nag-iiba ang panahon/kasaysayan, nagbabago ang sangkatauhan, kaya … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , , , , , ,