Monthly Archives: February 2016

APOLINARIO MABINI: Ang Pagitan ng Katalagahan at Pangangailangan


Originally posted on THE PHILIPPINES MATRIX PROJECT:
APOLINARIO MABINI: PAGHAMON SA TADHANA AT MULING PAGSILANG NG MAPANGHIMAGSIK NA KAMALAYAN ni E. San Juan, Jr. Professorial Lecturer, Polytechnic University of the Philippines Walang kaibahan kung mamatay tayo sa gitna o dakong…

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on APOLINARIO MABINI: Ang Pagitan ng Katalagahan at Pangangailangan

APOLINARIO MABINI: Ang Pagitan ng Katalagahan at Pangangailangan


APOLINARIO MABINI: PAGHAMON SA TADHANA AT MULING PAGSILANG NG MAPANGHIMAGSIK NA KAMALAYAN ni E. San Juan, Jr. Professorial Lecturer, Polytechnic University of the Philippines Walang kaibahan kung mamatay tayo sa gitna o dakong huli ng ating mahapding paglalakbay; ang salinlahing … Continue reading

Posted in COMMENTARY ON CURRENT EVENTS, CRITICAL THEORY, DISCOURSES ON CONTRADICTIONS, FILIPINO | Tagged , , | 1 Comment