Monthly Archives: September 2018

Anim na Tula sa Filipino ni E. San Juan, Jr.


PAKSIW NA BARAKUDA Proseso sa Pagbabalangkas ng isang Likhang-Sining. Ni E. San Juan, Jr.   SIKMATIN SAKMALIN   SAGPANGIN SINAGPANG KAGATIN KABKABIN           UKABIN INUKAB NGATNGATIN        NGINATNGAT NGUYAIN       NGALUTIN   … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on Anim na Tula sa Filipino ni E. San Juan, Jr.