Category Archives: DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

BAKAS–tula ni E. San Juan,Jr.


BAKAS:  Dalumat ng Gunita’t Hinagap, Memorya ng Kinabukasan — ni  E. SAN JUAN, Jr.   AVENIDA RIZAL, STA. CRUZ (1938-1944) Buhay ay pakikipagsapalaran, lihis sa iyong pagnanais o pagnanasa Pook na dinatnan ay hindi nakaguhit sa dibdib, balintunang hinala Pook na … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

Faustino Aguilar’s novel BUSABOS NG PALAD: Critique & Metacommentary


KWALTA, ANG SAGRADONG PUTA, PAGWAWALDAS: Politikang Sekswal at Tunggalian ng Mga Uring Panlipunan sa BUSABOS NG PALAD, nobela ni Faustino Aguilar   —E. San Juan, Jr. University of Connecticut   …The flesh will still be the thinking place of the … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

Signals for a Filipino Exile– sent by E. San Juan, Jr.


EMERGENCY SIGNALS FROM A FILIPINO EXILE BY E. SAN JUAN, JR     Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. [One who does not look back to where he came from will not reach his destination.] –Ancient … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

NICK JOAQUIN’S APOCALYPSE by E. San Juan Jr.


NICK JOAQUIN’S APOCALYPSE: Women and the Tragi-comedy of the “Unhappy Consciousness”   by E. SAN JUAN, Jr. Emeritus professor of English & Comparative Literature, University of Connecticut, USA When we say of things that they are finite, we mean thereby..that … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

K0NTRA-MODERNIDAD ni E. San Juan, Jr.


KONTRA-MODERNIDAD: PAKIKIPAGSAPALARAN SA PAGTUKLAS NG SARILI NATING MAPAGPALAYANG KABIHASNAN Kung ang katotohanan ay matatagpuan sa pagtutugma ng katuwiran at karanasan, ang kabutihan ay matatamo sa pagtutugma ng teorya at praktika. –APOLINARIO MABINI, La Revolucion Filipina ni E. SAN JUAN, Jr. … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

Introduction to Carlos Bulosan’s AMERICA IS IN THE HEART


INTRODUCTION to CARLOS BULOSAN’s AMERICA IS IN THE HEART By E. SAN JUAN, Jr. Emeritus professor of Ethnic Studies & Comparative Literature, Washington State University When America Is in the Heart (AIH) appeared in 1946, the Philippines was about to … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

BAGUHIN ANG MUNDO! Change the world!


“HINDI LAMANG IPAKAHULUGAN, KUNDI BAGUHIN DIN ANG MUNDO”: Proyekto tungo sa Paglunsad ng Rebolusyong Pangkultura LEKTURA SA UPLB SIKLAB PROGRAM, Feb. 6, 2017 ni E. SAN JUAN, Jr. Sa bisa ng likas na kalakaran ng mga bagay, nasa sambayanan mismo … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS