Monthly Archives: August 2018

BAGUHIN ANG MUNDO!


“HINDI LAMANG IPAKAHULUGAN, KUNDI BAGUHIN DIN ANG MUNDO”: Proyekto tungo sa Paglunsad ng Rebolusyong Pangkultura ni E. SAN JUAN, Jr., Chairholder, Polytechnic University of the Philippines   Sa bisa ng likas na kalakaran ng mga bagay, nasa sambayanan mismo ang lahat … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on BAGUHIN ANG MUNDO!

Tulang Sampay-Bakod ni E. San Juan, Jr.


PAGBUBULAY-BULAY NG INTELEKTWAL NA SAMPAY-BAKOD   Nang ika-10 gulang, nagnais akong matuto’t maging marunong Nang ika-15 gulang, nabatid kong tama ang gurong Mang Andoy Nang ika-21 gulang, natiyak ko na ang daan Nang ika-30 gulang, nasulyapan ko na ang guhit-tagpuang … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on Tulang Sampay-Bakod ni E. San Juan, Jr.

Language and Filipino Self-Determination in the U.S.


Inventing Vernacular Speech-Acts: Articulating Filipino Self-Determination in the United States􏰀 E. San Juan, Jr.,  Polytechnic University of the Philippines   From the time Filipinos arrived in the United States as “colonial wards” or subaltern subjects in the first decade of … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on Language and Filipino Self-Determination in the U.S.

Protest Trump’s Imperial War-mongering in the Philippines


ON PRESIDENT TRUMP’S VISIT TO THE PHILIPPINES by KAMALAYAN: Philippine Educational-Cultural Forum, Washington, DC   Washington, D.C.–November 6, 2017–With collusion scandals on his back, President Trump visits Manila and Clark Field, Pampanga, Philippines, historic outposts of the then rising U.S. … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on Protest Trump’s Imperial War-mongering in the Philippines

BAKAS–Burador ng Isang Talambuhay –E. San Juan, Jr.


  BAKAS: Dalumat ng Gunita’t Hinagap, Memorya ng Kinabukasan — ni E. SAN JUAN, Jr. AVENIDA RIZAL, STA. CRUZ (1938-1944)   Buhay ay pakikipagsapalaran, lihis sa iyong pagnanais o pagnanasa Pook na dinatnan ay hindi nakaguhit sa dibdib, balintunang hinala … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Comments Off on BAKAS–Burador ng Isang Talambuhay –E. San Juan, Jr.

USAPANG PUKI: BAKIT IMPERYALISTANG PAKANA ANG VAGINA MONOLOGUES NI EVE ENSLER?


KUMANDER PARAGO VERSUS ONE BILLION RISING: POLITIKANG SEKSUWAL SA PANAHON NG TERORISMONG U.S. — ni E. San Juan, Jr. Professorial Chairholder, Polytechnic University of the Philippines Ang tao ba ay katumbas lamang ng kanyang katawan, o bahagi nito? Ang kasarian … Continue reading

Posted in COMMENTARY ON CURRENT EVENTS, CRITICAL THEORY, FILIPINO | Comments Off on USAPANG PUKI: BAKIT IMPERYALISTANG PAKANA ANG VAGINA MONOLOGUES NI EVE ENSLER?