Monthly Archives: October 2017

Burador ng Isang Talambuhay: BAKAS/ALINGAWNGAW


BAKAS: Dalumat ng Gunita’t Hinagap, Memorya ng Kinabukasan — ni E. SAN JUAN, Jr. AVENIDA RIZAL, STA. CRUZ (1938-1944)   Buhay ay pakikipagsapalaran, lihis sa iyong pagnanais o pagnanasa Pook na dinatnan ay hindi nakaguhit sa dibdib, balintunang hinala Pook … Continue reading

Image | Posted on by

POLITIKANG SEKSUWAL/SEXUAL POLITICS IN FILIPINO ni E. San Juan, Jr.


              POLITIKANG SEKSUWAL/USAPANG PULOT-PUKYUTAN        Walang himagsikang nabibigo. Bawat isa ay hakbang tungo sa wastong                                        … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS