Monthly Archives: September 2014

TAO TE CHING–translated into Filipino by E. SAN JUAN, Jr.


TAO TE CHING / DAO DE JING / LANDAS AT KAPANGYARIHAN NG KALIKASAN Translated into Filipino by E. SAN JUAN, Jr. 1. Ang Taong naisasawika ay hindi ang di-nagbabagong Tao. Ang pangalang naisasambit ay hindi ang pangalang walang pag-iiba. Ang … Continue reading

Posted in AESTHETICS, SPECULATIVE PROVOCATIONS | Tagged , , , , | Comments Off on TAO TE CHING–translated into Filipino by E. SAN JUAN, Jr.