Tag Archives: E. San Juan

WALA & at iba pang tula ni E. San Juan, Jr.


WALA Akda & tula ni E. SAN JUAN, Jr. MGA NILALAMAN Wala Ang Baliti sa Bundok Bugtongang Erotika Kumpisal Pasumalang Tadhana Ang Pasaherong Salamander Lambat ng Bahag-hari Dating Bitag Niyari Umang Tahimik Binurang Borador Senyas ng Panahon (1) Pakana Bitin … Continue reading

Posted in AESTHETICS, DISCOURSES ON CONTRADICTIONS, POETICS, SPECULATIVE PROVOCATIONS, UNTIMELY OBSERVATIONS | Tagged , , , , , | Comments Off on WALA & at iba pang tula ni E. San Juan, Jr.

NALIKO SA “DAANG MATUWID” NG MADUGONG REHIMEN


BINALUKTOT NA TRAPIK SA “DAANG MATUWID” ni E. San Juan, Jr. Kailan lamang sapilitan tayong na-detour Ng walang-hiyang Yolandang ibinunyag ang bulok Na pamamalakad ng gobyernong buktot Nalubog sa putik ng kasinungali’t korapsyon Pabalik mula sa Tacloban ng mga Romualdez … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , | 1 Comment

THE FILIPINO PEASANT IMAGINATION VERSUS THE U.S. “CIVILIZING MISSION”


THE FILIPINO PEASANT IMAGINATION VERSUS THE AMERICAN ‘”CIVILIZING MISSION” Thanks to the Library of Congress and other sponsors of this historic celebration of this Filipino writer’s achievement, Carlos Bulosan—let’s call him Allos, as though we were his kasamas in Binalonan, … Continue reading

Posted in AESTHETICS, COMMENTARY ON CURRENT EVENTS, CRITICAL THEORY, DISCOURSES ON CONTRADICTIONS, EXTRAPOLATIONS, SOCIOCRITICISM, SPECULATIVE PROVOCATIONS, UNTIMELY OBSERVATIONS | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on THE FILIPINO PEASANT IMAGINATION VERSUS THE U.S. “CIVILIZING MISSION”

BUGSO-BUGSONG BUGTONG IPINAGDUGTUNGAN


BUGSO-BUGSONG BUGTONG IPINADUGTUNGAN Ni E. San Juan, Jr. I. TUKSO Ako’y may tapat na irog saanman paroo’y kasunod-sunod; Mapatubig ay di nalulunod, mapaapoy ay di nasusunog. Mayroon akong alipin, sunod nang sunod sa akin. Kung araw, yumao ka; kung gabi’y … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , | Comments Off on BUGSO-BUGSONG BUGTONG IPINAGDUGTUNGAN

Review of E. San Juan’s AMBIL by Ivan Labayne


New Ways of Saying “Revolt! Change the System” as an ambil for the National Democratic Movement: a reading of Epifanio San Juan Jr.’s Ambil: mga pagsubok pahiwatig & interbensiyon tungo sa pagbabagong-buhay by Ivan Emil A. Labayne In the Summary … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , | Comments Off on Review of E. San Juan’s AMBIL by Ivan Labayne

EXCAVATING THE BULOSAN RUINS (reposted from KRITIKA KULTURA 23 (2014)


EXCAVATING THE BULOSAN RUINS: WHAT IS AT STAKE IN RE-DISCOVERING THE ANTI-IMPERIALIST WRITER IN THE AGE OF U.S. GLOBAL TERRORISM? E. San Juan, Jr., Professorial Lecturer, Polytechnic University of the Philippines     Abstract Based on research in the unpublished … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on EXCAVATING THE BULOSAN RUINS (reposted from KRITIKA KULTURA 23 (2014)

CULTURAL POLITICS IN THE PHILIPPINES –A retrospective–by E. San Juan, Jr.


CULTURAL POLITICS IN THE PHILIPPINES by E. San Juan, Jr. Saturday, Nov. 13, 2004 at 11:38 AM philcsc@netscape.com, Various strategies of consciousness-raising and political education in the national-democratic movement are possible in theory, but they should all be discussed, analyzed … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , | Comments Off on CULTURAL POLITICS IN THE PHILIPPINES –A retrospective–by E. San Juan, Jr.

SPOORS OF IMPERIALISM AND COLONIALISM IN THE PHILIPPINES: An Outline History


SPOORS OF IMPERIALISM & NEOCOLONIALISM IN THE PHILIPPINES: Sketch of a Synoptic Reconaissance   by E. San Juan, Jr. Philippines Cultural Studies Center The history of the Philippines as a colony and neocolony can be divided into three parts. The … Continue reading

Posted in COMMENTARY ON CURRENT EVENTS, DISCOURSES ON CONTRADICTIONS, EXTRAPOLATIONS | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on SPOORS OF IMPERIALISM AND COLONIALISM IN THE PHILIPPINES: An Outline History

AMBIL, a book of art and poetry in Filipino, by E. San Juan, Jr.


NEWS RELEASE AMBIL, E. San Juan’s new book of cultural provocations, now available Departing from his last neoconceptualist poetry collection, Mendiola Masaker (2014), U.S.-based author E. San Juan, Jr. crafted this new offering of anti-poems, experimental graphic word-art, and “unexpressive” … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , | Comments Off on AMBIL, a book of art and poetry in Filipino, by E. San Juan, Jr.

SPINOZA’S PHILOSOPHY: The Body, Race, Freedom by E.San Juan, Jr.


Spinoza and the War of Racial Terrorism   E. San Juan, Jr.   A free man thinks of nothing less than of death, and his wisdom is a meditation on life, not on death…. If men were born free, they … Continue reading

Posted in COMMENTARY ON CURRENT EVENTS, CRITICAL THEORY, DISCOURSES ON CONTRADICTIONS, EXTRAPOLATIONS | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on SPINOZA’S PHILOSOPHY: The Body, Race, Freedom by E.San Juan, Jr.