Tag Archives: criticism

CIRIO PANGANIBAN–Tagalog Poet, Dramatist, Fictionist–An Appraisal in Filipino by E. SAN JUAN, Jr.


PAGHAHANAP AT PAGTUKLAS SA PANITIK NI CIRIO PANGANIBAN ni E. San Juan, Jr. Professorial Lecturer, Polytechnic University of the Philippines (Manila) Sa matipunong kasaysayan ng panitikang katutubo, ang pangalan ni Cirio Panganiban ay namumukod bilang makabagong makata at mandudula sa … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , ,

POLITIKANG SEKSUWAL SA NEOKOLONYANG PILIPINAS


PUKAWIN NG PUKPOK ANG PULOT-PUKYUTAN: POLITIKANG SEKSUWAL SA PANAHON NG TERORISMONG NEOLIBERAL — ni E. San Juan, Jr. ANG tao ba ay katumbas lamang ng kanyang katawan, o bahagi nito? Ang kasarian ba ay walang iba kundi organong seksuwal? Seks … Continue reading

Posted in COMMENTARY ON CURRENT EVENTS, DISCOURSES ON CONTRADICTIONS, EXTRAPOLATIONS | Tagged , , , , , | 1 Comment

AMBIL, a book of art and poetry in Filipino, by E. San Juan, Jr.


NEWS RELEASE AMBIL, E. San Juan’s new book of cultural provocations, now available Departing from his last neoconceptualist poetry collection, Mendiola Masaker (2014), U.S.-based author E. San Juan, Jr. crafted this new offering of anti-poems, experimental graphic word-art, and “unexpressive” … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , ,

On FRANTZ FANON & C.L.R. JAMES: Beyond Transnationalism by E. San Juan, Jr.


F BEYOND TRANSNATIONALISM:  Lessons from Frantz Fanon and C.L. R. James   by E. SAN JUAN, Jr. My final prayer: O my body, make of me always a man who questions! –Fanon, Black Skin, White Masks Despite his intricately nuanced … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , , ,

MODERNIDAD & GLOBALISASYON–ni E. San Juan, Jr.


MODERNIDAD AT GLOBALISASYON: Diyalektika ng Panahon at Lugar ni E. San Juan, Jr. Prologo     Tila kabalintunaan ang nangyayari ngayon.  Singkahulugan ng modernidad ang katwiran at pagkamakatao, sagisag ng pagsulong ng kabihasnan.  Sa malas, batay sa krisis sa Ukraine, Syria, … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , , , , ,

KAFKA & TORTURE: Re-visiting “In the Penal Colony”–metacommentary by E. San Juan, Jr.


KAFKA  &  TORTURE:  Deconstructing the Writing Apparatus of “In the Penal Colony” –-by E. SAN JUAN, Jr. Capitalism is a system of dependencies, which run from within to without, from without to within, from above to below, from below to … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , , , ,

SAGRADONG LUPA NG IMPERYALISMO, PASISMONG RASISTA SA ESTADOS UNIDOS


LUPA, DUGO, PETISISMO NG KATAWAN AT MISTIPIKASYON NG DAHAS ni E. SAN JUAN, Jr. Katakataka o kamangha-mangha? Sa teknokratikong planeta natin, hindi lamang produktong itinitinda sa Mall o ipinagbibili ang naghahari kundi pribadong lugar/lupa/espasyo, depende sa lakas/dahas ng awtoridad ng … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , , ,

TERESA MAGBANUA, GURONG OFW SA HAPON–Isang Tula ni E. San Juan, Jr.


PAGBUBULAY-BULAY  NI TERESA MAGBANUA, ISANG GURONG OFW, NAKAHIMPIL  PANSAMANTALA  SA BANSANG HAPON ni E. San Juan, Jr. Ay naku, ilan taon na akong nagtuturo ng wikang Filipino dito sa Hapon     ngunit di ko pa kabisado ang pagyuko sa mga … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , ,

CRITIQUE OF IMPERIAL CULTURAL STUDIES AND THE TASK OF INDIGENIZATION IN THE PHILIPPINES–E. San Juan, Jr.


CRITIQUE OF IMPERIAL CULTURAL STUDIES AND THE TASK OF INDIGENIZATION IN THE PHILIPPINES By E. San Juan, Jr. FELLOW, HARRY RANSOM CENTER, UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN, USA The re-election of Barack Obama to a second term as president of the … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , , , ,

ERICSON ACOSTA: TORTYUR AT TULA, BILANGGO AT SINING–Kritika ni E. SAN JUAN, Jr.


INTRODUKSIYON SA  “PITONG SUNDANG: MGA TULA AT AWIT” NI ERICSON ACOSTA –ni E. SAN JUAN, Jr. Malamang na di na kailangang ipakilala pa sa madla ang awtor ng librong ito, si Ericson Acosta (Ka Eric dito), ibinilanggong manunulat, kompositor, mang-aawit, … Continue reading

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , ,