PUNTA SPARTIVENTO–Filipino Poems in English translation, Locofo Chapbook, Chicago 2017


PUNTA SPARTIVENTO

“In the naked and outcast, seek love there.” –William Blake
Kamusmusa’y pinaglahuan, Mahal ko
Hinubdang kariktan ng lawa, bundok at ulap na maaliwalas–Bakit malulungkot?
Sa kabilang ibayo nagliliyab ang mga bulaklak, pula, dilaw, asul o kulay luntian

Ngunit ang nakaraan ay sumisingit sa ganda’t aliwalas ng kalikasan
Bumibiyak sa pinagbuklod na puso’t humahati sa pinagtipan
Nagugunita ang pinakasasabikan
“Ininis sa hukay ng dusa’t pighati”
Alaala ng kinabukasan—
anong balighong simbuyo ang naibulalas ng dumaragsang hangin?

Sa dalampasigan ng lawa dito sa Punta Spartivento
kung saan naghihiwalay ang hangin—sa kaliwa o sa kanan–
Tila walang pagpapasiya, itinutulak sa kaliwa o kinakabig sa kanan
Pinaghahati ng tadhana o kapalaran?
O itinitulak ng pagkamuhi, kinakabig ng pagmimithi?

Anong uring ibon doon sa kabilang pampang—pumapaimbulog, pumapailanlang?
Tila kuko ng mandaragit ang humahagupit ngayon
Nagsisikip ang dibdib, balisa sa pagkabigo, pinagtiim ang bagang

Buhay ma’y abuting magkalagot-lagut—walang kailangan….

Doon ang pag-ibig sa mga hinagupit ng walang-katarungang orden,
doon sa mga dukha’t ibinukod ng kabuktutan.

Agaw-dilim sa Punta Spartivento, humhati’t bumibiyak sa agos ng panahon at karanasan
Sa pangungulila, kumikintal sa gunita ang mga mandirigmang sumakabilang buhay
Di matatarok ang lalim ng pag-ibig sa tinubuang lupa

Patuloy ang paglalakbay sa kabila ng hanggahang humahati’t naghihiwalay sa atin

Mahal ko, namimilaylay sa iyong labi ang damdaming biyaya ng nahubdang kamalayan
Nakintal sa dalumat, sa pagitan ng panganib at dahas, ang kailangan at di-kailangan
Ang walang halaga at may halaga, pinaghahati’t pinaghihiwalay…

Pinagpala ang mga kaibigang namundok at nag-alay ng kanilang buhay
Pinagpala ang mga walang pag-aaring nagdusa’t nagdurusa para sa kinabukasan
Pinagpala ang mga bayaning naghiwalay at humati, nagbukod at nagbiyak
Magtatagpo ang lahat sa Punta Spartivento ng pakikipagtuos.

PUNTA SPARTIVENTO
Innocence has flickered out, my Beloved,
The disrobed glory of the lake mountains clouds is the gift offered by nature
From the distant shore burn the flowers symbolizing the promised blessings….
But what wings of the past sneak in
shrouding the beauty and sanctity of our meeting?
splitting the unity of desire, dividing our tryst?
Remembering the violated victims “plunged in the grave of suffering and despair….”

Souvenirs of the future–
what tidings are trumpeted by the turbulent winds?
They killed Juvy Magsino, Benjaline Hernandez, Eden Marcellana, Rafael Bangit, Alyce Claver…
On the shores of Punta Spartivento, the waves encounter each other and separate–
right or left, here and there–as if without any decision,
pushed to the right
or pulled to the left
divided by fate or fortune?
driven by hatred, attracted by hope?

Advertisements

About philcsc

E.SAN JUAN, Jr. directs the Philippines Cultural Studies Center, Washington DC, USA and lectures at the Polytechnic University of the Philippines, Manila, Philippines.
This entry was posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS. Bookmark the permalink.