SAGRADONG LUPA NG IMPERYALISMO, PASISMONG RASISTA SA ESTADOS UNIDOS


shahn1LUPA, DUGO, PETISISMO NG KATAWAN AT MISTIPIKASYON NG DAHAS

ni E. SAN JUAN, Jr.

Katakataka o kamangha-mangha? Sa teknokratikong planeta natin, hindi lamang produktong itinitinda sa Mall o ipinagbibili ang naghahari kundi pribadong lugar/lupa/espasyo, depende sa lakas/dahas ng awtoridad ng Estado, militar, may-ari o managerial power elite ng Kapital Pampinansiyal (finance capital). Ito ang egemonya sa yugtong ito ng kasaysayan buhat nang maglaho ang alternatibong Sosyalista. Saan ba may mabisang oposisyon sa Kapitalismong Global–Cuba? Venezuela? Sub-Comandante Marcos?  Kaya ang kinalalagyan ng katawan mo ay wala sa iyong pagpapasiya o kontrol, nasa Estado o pribadong yaman/kapital, kung saan pansamantalang nakahimpil ang katawan. Tungkol sa kaluluwa (?), samut-saring kuwento na iyon. Sa ganang awtor, ang alternatibo ni Spinoza, deus sive natura (o ang bersiyno nito sa TAO TE CHING) ay wala pa ring negasyon.

Bagama’t naiburol na raw ang bangkay ni Tamerlan Tsarnaev sa isang lihim na lugar–hindi isiniwalat ng pulis kung saan, maski sa cyberspace–pihadong inilagay na ito sa dumpster or inihulog sa Boston Bay…. At kung may abo man, o labi, TOP SECRET na ito ng gobyernong Federal.Binura na ito sa listahan, bagamat ibinubuhay ito lagi sa mass midya hanggang pinagtutubuan ito sa panahon ng Giyera laban sa Terorismo (mga kalaban ng globalisadong Kapitalismno). Sa ganito muling bumabalik ang dualismo ni Descartes (res cogitans/res extensa) at ang sulliranin ni Kant (penomena/noumena) na sinagot ni Hegel at iniwasto ni Feuerbach/Marx. Pero nasaan na ang ahensiya o interbensiyon ng proletaryadong pandaigdig na magpapasimula sa tunay na kasaysayan pagkatapos ng prehistory ng mga makauring lipunan?

Pangkaraniwan na  ito sa panahon ng mass killings ng US drones.At walang habas na pagsira ng kapaligirang namamalas. Kahit may reklamo ang UN, balewala ito sa Washington at Pentagon at Wall Street. Tubo at walang humapay na akumulasyon ang importante sa lahat. Salapi ay siyang sinasamba at ispiritung isinusuob sa ibabaw ng mga buto’t bungong naglipana.

 

Multo o tunay na katawan ba ang pinag-uusapan?  Bakit kung ang mga bilanggo sa Guantanamo ay parang mga bangkay na rin, kailangan na lamang kalimutan sila. Mabuti  pa  si Dracula na pwedeng gumala sa gabi at humanap ng kanyang biktima.  Hindi ito  serye ng telenobelang TWILIGHT kundi araw-araw na buhay sa lipunan ng imperyalismong nabubulok. Ito nga ang ginagawa ng mga korporasyong sumisipsip sa dugo ng mga Pinoy/Pinay, ilang angaw na OFWS sa buong planeta, at sa atin laluna mga katutubo, na biktima ng mga minahang pinayagan ng rehimen mula pa kay Marcos hanggang kay P’Noy.

 

Kaya ang vampirismo ngayon ay hindi tulad ng panahon ng Pasyon, mga manggagaway atbp., kundi araw-araw na “business as usual” sa neoliberalismong orden. Sumisira sa lupain sa Mindanao, Bontoc, sa lahat ng sulok ng neokolonyang “bansa,” na pinipigil lamang ng mga bayani ng NPA na laging tinataguriang “terorista” ng oligarkong siyang mismong alipores at kakutsaba ng mga gahamang korporasyong globa.
,
Narito ang report sa pahayagan:

“Protestors have lined up outside the funeral home where his body is being stored, warning that they are even willing to dig up the body if it is buried on U.S. soil. The city of Cambridge issued a pre-emptive statement, saying it would not allow Tsarnaev to be buried there.”

Biruin ninyo o hindi, at sa isang Kristyanong sosyedad pa raw ito nangyayari, di umano. Ano kaya ang sabi sa BAGONG TIPAN/NEW TESTAMENT tungkol dito?Ito kaya ang dapat reaksiyon sa panahong 2013, matinding globalisasyon kung saan wala na raw bansa o frontier, kundi lahat ay mamamayan ng planeta? Sino ang nakatira o tumatahan sa planetang ito ng walang passport o ID? Marahil ang mga TNT? Undocumented aliens? O mersenaryong inupahan ng CIA sa Afghanistan, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Pilipinas, at ibang madugong sagupaan sa paghahati ng mundo at dibisyoong sosyal ng lakas-paggawang internasyonal?

Penomenong kaya ito ng kontra-rebolusyonaryo o reaksiyonistang modernismo (ayon sa diskurso ni Peter Osborne sa POLITICS OF TIME? Si Hitler atkapwa pasismong Hapon at Italyano ay masugid sa paglapat ng pinakabagong teknolohiya sa ngalan ng sagradong lupa, dugo, lahing superyor sa lahat. Pati mga relihiyon o laluna ang naglilingkod sa ganitong adhika (halimbawa, Zionismo), sa paglaho ng alternatibong sosyalismo/komunismo, ayon kina Fukuyama at mga ideologue. May kabalintunaang kawangki ito sa uring Kristyanong umiiral ngayon sa digmaan ng mga doktrina at dogma, pundamentalistang Islam laban sa pundamentalistang Kristyanidad.  Ang mga di-Kristyano ay parang hayop o bagay na walang dapat magmalasakit?

 

Ang Boston Marathon Bombing ay humihingi–para sa mga Kristyano rito–ng higanti, kaya ayaw ibigay kahit katiting na espasyo ng lupang nasa ilalim ng Stars&Stripes, na ngayon ay pag-aari ng may dugong Puti/EuropoAmerikano, at hindi ninuman, laluna mga imigranteng may ibang itsura, marka sa katawan, kulay ng balat, wika, at iba pang biyolohika o kultural na katangian.

Ito ang stigmata at sagisag ng ating panahon: demokrasya’t kalayaan sa pagbili, akumulasyon ng salapi, prestihiyo, balik sa pananaw ni Hobbes at primitibong kapitalismong nailarawan ni Marx sa GRUNDRISSE, at sa pulitika ni Carl Schmitt, ang teyorista ng pasismo, pati na si Heidegger at eksistensiyalismo ng pagpapasiya sa ngalan ng banal na lupa, dugo, lakas/dahas ng hukbo/militar at Estadong teknokratiko. Kung sino ang may nukleyar na armas, at drones, siya ang magwawagi at maghahari hanggang magunaw at tuluyang pumanaw ang buhay sa planeta. Unti-unti na ngang natutunaw ang Artic at nasasaid na rin ang oksihena ng planetang ito. Itinakda na ang wakas–kung walang alternatibo, hamon, salungat sa patuloy na degradasyon ng kalikasan.

 

Ito nga ang sitwasyon kung wala nang alternatibong nalalabi sa mga intelektuwal sa Europa o Norte Amerika kundi kanilang pansariling kapakanan. Ang mga intelihensiya ay apolohista ng naghaharing lakas at awtoridad, ng finance capital at Estado/militar nito Ito na rin kaya ang ating hinaharap, laluna pag-uulit na naman ng sirko ng eleksiyon sa Mayong ito?

justice-not-war May balita ngang pumutok ang Mayon at napatay ang ilang Alemang turista doon, na di napansin ng maraming abala sa sirkong darating… Himagsik ng kalikasan? Natura naturans…?
Pahiwatig kaya ito ng ating lupang mahal? lupang hinirang? lupang ipinagkanulo?  Kaninong lupa ito? Lupang magiliw, duyan ka ng sino?? Perlas ng Silangan pa ba rin? Ano ang palagay ninyo?

About philcsc

E.SAN JUAN, Jr. directs the Philippines Cultural Studies Center, Washington DC, USA and lectures at the Polytechnic University of the Philippines, Manila, Philippines.
This entry was posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.