KALIGRAMA–Suryalistikong Pagsubok ni E. SAN JUAN, Jr.


ImageKALIGRAMATIKANG  SINING:

Daluyang Hinabi sa Pasumalang Damdamin at Dalumat

 

ni E. SAN JUAN, Jr.

 

 

 

 

 

1.  Makulimlim sa Perlas ng Silangan   abot-tanaw ng bulag na Lumad             nagulat  sa             pagsabog ng agilang  misil   kidlat ng bituin    guhit ng kulog

 

2.  Pagputok ng buwitreng drone paano ipaliliwanag sa nagdilim na utak nina             Burgos              Cadapan   Empeno  Olalia              Alejandro   Kumander Posa 

                        Itulad sa bathalang nagbitiw ng lubid ng pangakong bumibigti

 

3.  Sinikangan ng baril ang panga ng bilanggo bago buhusan ang nakasaplot na mukha             ng             binansagang terorista   Anong ibinabadya ng masalimuot na bugtong             ng             kasaysayan?

 

4.  Mula sa usok ng masaker sa Mendiola  22 Enero 1987 nagkahugis ang mga             kaluluwang              nabitag ng kapalarang naligwak 

 

5.  Salamisim mula sa duguang alkitran sa harap ng Malakanyan    multo ng lumipas              lumuksong kamandag             sa sayaw ni Salome    gunam-gunam ng pugot             na ulo ng propetang             dinukot at  pinaslang

 

6.  Di na daklot sa kamao ang tapyas na anting-anting   tumikom-bumuka   taktika’t             istratehiya ng pagkakataon    di masusubok ang bisa  ng            

                        baka-            sakaling hakbang  sa isang pukol ng dais 

 

7.  Sinampal   sinuntok  sinipa  tinadyakan  di na latigo kundi batutang bakal               bugbog              makina de koryente    walang tigil ang bulahaw   nakatutulig

 

8.  Gumagapang sa singit ng budhi ng Buda ang hinuhang may batas habeas             corpus                ngunit nasaan ang  bangkay ng mga desaparesidos 

 

9.  Humihirit ang mga punglo sa Hacienda Luisita    sumisingasing sa Bondoc at             Basilan     na-salvaged na makatindig-balahibong guniguni   palpak

 

10. Inakbayan natin ang dakilang paralitiko sa pag-akyat sa Makiling ngunit di             nasubukan             ang mutya    lumpo pa rin ang diwa ng mga kolonisado

 

11.  Ipinagbibili ang kalikasan    bilhin mo na ang mga pulong ito  lunod sa             polusyon             krimen   lubog na sa kahayupan ng kumprador at             burokratang  nakatuwad sa             hukay   talinghagang ipinukol ni Andres Bonifacio  sa  gabi  ng             himagsikan

 

12.  Hinampas ang binti  tiyan  pinalo ng baril ang balikat  ulo  naluray ang laman               nalinsad ang buto   sugatang katawang ipinako               nahulog ang anong             kahulugan?

 

13.  Pahiwatig na  tumatagos  sa  pader ng bartolina  humihiwa sa takip  kortina  harang              pinto  tarangkahang sumagip mula sa bingit ng “hukay ng luwalhati’t             pighati”

 

14.  Untagin ang bulag at bingi  kung saan dating gumagala ang mga tamaraw              may             hinagap ang mga naligaw na sinikap bumagtas   lumikha ng landas

 

15.   ibinaon ang na-salvaged sa kung saang lugar  upang pukawin sa mahiwagang             kaharian ang nagayumang Prinsesa ng mga anarkistang duling

 

16.  Maging sa kahayupan  kalupitan  kabuktutan pwedeng malikhain  ang             imperyalistang negosyanteng  masugid kumiliti ng kilikili ng madlang             kapus-            palad na naligaw

 

17.  Naglakbay sa Bohol upang tanawin ang teritoryo ng mga Tarsier    sinakop na rin             sila              ihambing ang tao’t hayop sa praktika ng pagkukunwari’t  pagdaraya   walang muwang ang mga animal

 

18.  Dumako sa Ilog ng Loboc kung saan lasing na lumangoy sina Legaspi at Sikatuna mula sa kanilang sandugong pag-uulayaw  aksidente o             sadyang dinaya?

 

19.  Mamulat kaya ang mga natutulog na matsing upang mahuli ang tumakas             na             heneral     pakawalan ang unggoy   Ikulong ang pasistang militar             at mga             kakutsabang  trapo

 

20.  Nakatiwarik   nakatihaya  lugmok  kung ano ang bukambibig siya rin ang laman             ng             nilaslas na dibdib   dasalin ang “Bangon  sa pagkakabusabos”

 

21.  Katawan ay nakahulagpos ngunit kaluluwa’y nakapiit pa rin   bihag ng gawi’t ugaling             minana sa magulang   ninuno      tradisyong sinapupunan             ng makiring             hulagway

 

22. Gagambang humihiwa sa utak ni Abu Sayyaf     humahabi ng  luningning             silaw               kislap              apoy    iwangki  sa  sinag  ng  drone  misil

 

23.  Kariktang  di matarok o masuyod  habang natutunaw ang yelong bundok  at             lambak sa             Arctic at Antartica   di masugpo ang uhaw sa sindak na             bumukal   bumuhos

 

24.  Nakaligtaan nating dumalaw sa Bilar   sikaping matuto sa halimbawa ng             mga             alitaptap              unti-unting  tulala  sa usok ng trapik  baka masulyapan             sa             kanilang paglipad ang kamaong naghagis ng dais  at malanghap ang bango             ng apoy ng iyong buntong-hininga

 

25.  Apokalipsis ng lahing kaymanggi     tugisin ang bathalang nagwala sa baybaying di             maabot ng mga babaylan at diwatang ginahis ng drone

                        agila   buwitreng mandaragit sa lupang hinirang

 

26.  Paglimiin ang ritwal ng basbas  dait  hipo  kanti  halik ng pag-asa   yapos ng busilak             na pangarap   pagbubulay-bulay  bumibitay sa baliw na makata  

 

27.  Buksan ang mata  ilong  tainga   umalsa  bumalikwas sa hulmahang utak               baklasin ang             rehas    ipagdiwang ang buntis na birhen ng Bicutan at             Muntinlupa

 

28.  Bumabangon ang nagliliyab na anghel ng mga anak-pawis     bagwis ng salamisim                Inihagis ang perlas sa ulbo upang pukawin ang bayang              lubog sa pangako’t                     sa panaginip  Ipukol  muli

 

29.  Itaas   hawiin  ang tabing  kurtina   belo  takip   balatkayo   Itulak ang hadlang               bakod              harang    balakid     busal sa nguso   walang himalang bato              sa              bunganga             ng yungib

Advertisements

About philcsc

E.SAN JUAN, Jr. directs the Philippines Cultural Studies Center, Washington DC, USA and lectures at the Polytechnic University of the Philippines, Manila, Philippines.
This entry was posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS. Bookmark the permalink.