BAHAG-HARING HINUBAD SA SAYAW NI SALOME–tula ni E. San Juan, Jr.


 

BAHAG-HARING HINUBAD SA SAYAW NI SALOME, MUSA NG MGA ANARKISTA

“Masdan mo ang mga bulaklak sa parang… Walang ibong nahulog sa lupa nang walang saysay…”

Bagamat naglagalag ka sa disyerto, di tiyak na may pangakong tahanan

sa kabilang ibayo ng bundok, kung baga sa…..

Sa dulo ng duguang bahag-hari, ano—sino ang naghihintay? Baka sakali:

Isang kunang bakante na, gayak ng kumanlong at kumalinga sa darating–

Gumapang na ang sanggol mula sa pusod ng inang ginahis ng agilang

mandaragit

Sa dulo ng landas, saksi ang magkatipan sa kariktang pumaimbulog sa bughaw na balat-

kayo ni Salome

Kahiman nabuwal, bumangon na sa matris ang bayaning kikitil

Sa uring mandarambong sa kabilang mukha ng bahag-hari, kahimanawari—

Langit sa lupa’y magkatalik sa bisig, sa brasong kumanlong at humiwalay

Kahit sandali lamang lumitaw ang banaag ng kulay na kusang naglaho

Laging gayak makitunggali habang dumaramay, saksi sa pagsilang ng manunubos

Kahimanawari?

Ngunit di ba sinabi mo, ang Kaharian ay narito na, sa puso, sa bawat loob?

Mula sa buto ng mustasa, tigil na ang himutok, tahan na, tahanan na,

Dumating na tayo, wari’y tulisan sa gabi, nanghihimasok, regalo para sa sumasalubong

hindi kapayapaan kundi magayumang ngiti at matalim na sundang.

–ni E. SAN JUAN, Jr.

Advertisements

About philcsc

E.SAN JUAN, Jr. directs the Philippines Cultural Studies Center, Washington DC, USA and lectures at the Polytechnic University of the Philippines, Manila, Philippines.
This entry was posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS and tagged , , . Bookmark the permalink.