ON THE MURDER OF REBELYN PITAO: A Poem in Filipino and English


moro-massacreHINDI PA KASI TAYO “CIVILIZED”—
ANG PAGPATAY KAY REBELYN PITAO NG MGA MILITAR AT PAMAHALAAN NI GLORIA MACAPAGAL-ARROYO

Naibalita sa Internet, kamakailan, na hindi raw gaganti ang NPA sa pagpaslang ng
gobyerno kay Rebelyn Pitao
Ngunit ito ba ang hinihingi ng masa?
Humihingi ang masa ng hustisya at “accountability”: Sino ang mananagot sa krimeng
ito?
Naunahan na tayo sa sagot ng NPA….
Nailinya na ba ng partido ang damdamin lungkot pait sakit pagpigil ng galit ng masa?
Nailinya na ba kung paano magagalit o matutuwa?
Nailinya na ba kung kalian dapat mapoot at kailan dapat umibig?
Nailinya na ba kung paano dapat maging mapaghinala o mapagtiwala?
Nailinya na ba kung paano maging mataray o masuyo?
Nailinya na ba kund paano dapat maging matalino o maging tanga?
Nailinya na ba lahat ng hindi pa nararanasan?
Kung nag-aapoy ang galit, masusubhan ba iyon ng tubig ng panghihinayang?
Hanggang saan dapat umabot ang pasensya?

Noong digmaan ng Filipino’t Amerikano noong 1899, na kumitil ng 1.4 milyong Filipino, itinanong sa U.S. Senado si Gen. Robert Hughes na kumander ng US Army sa Bisayas kung bakit pinarusahan din ang mga sibilyan, mga babae’t musmos, sa pagsugpo ng Amerikano sa mga rebelde.
Ito ang sagot ni Gen. Hughes:
“The women and children are part of the family, and where you wish to inflict a punishment you can punish the man probably worse in that way than in any other.”

Ay, naku, di mo akalain– Natuto pala ang militar ni Gloria Macapagal-Arroyo!
Natuto pala ang AFP at mga para-militar na bayaran kay Gen. Hughes,,,

Itinanong ni Senator Rawlins si Gen. Hughes kung iyong ginawa nila ay “within the ordinary rules of civilized warfare”, ang sagot: “These people are not civilized.”

Ayon, Mare’t Pare, ayos! Sa kabila na isang siglong pagitan mula sa madugong pagsakop sa atin ng Amerikanong imperyalista,
isangkot na natin ang mahabang kolonisasyon ng Kastila
at maikli ngunit mahapading karanasan sa kalupitan ng mga Hapon,
totoo palang hindi pa tayo “civilized,” wika nga, di kuno?

–E. SAN JUAN, Jr.

About philcsc

E.SAN JUAN, Jr. directs the Philippines Cultural Studies Center, Washington DC, USA and lectures at the Polytechnic University of the Philippines, Manila, Philippines.
This entry was posted in COMMENTARY ON CURRENT EVENTS, POETICS, UNTIMELY OBSERVATIONS and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to ON THE MURDER OF REBELYN PITAO: A Poem in Filipino and English

 1. Pingback: Global Voices Online » Philippines: The Death of a Rebel’s Daughter

 2. Pingback: Global Voices dalam bahasa Indonesia » Filipina: Anak Perempuan Pemimpin Gerombolan Pemberontak Tewas Dibunuh

 3. victorinominda says:

  TO REBELYN BORN WHERE MANY OWES SO MUCH

  How to make a happy poem from tragedy is a question
  It was only two decades ago when the sun shone on your face and
  The joy of your parent seems to last forever.

  Now even darkness is not around to lull you in your sleep,
  Yet reality teaches us the unpredictability when typhoon and tsunami is coming
  And so poets are known to change tragedy into a parody to laugh at.

  To those who tills but cannot rip,
  To those who produces but cannot own,
  To those who struggle but cannot be freed
  Knows what you have undergone.

  Your ashes reminds us of the joy of having you around could not last
  That rage in your heart when you catch that last breath infect us all.
  When there are so much who share your pain from far away lands.
  Teaches us that in every tragedy lies understanding
  And that justice is coming to those who seek it.
  Perhaps it was etched together in your name. #
  By Victor Mangubat/ March 16 /2009

 4. Pingback: StratAsie . info » Actualité Philippines » Philippines : Meurtre de la fille d’un dirigeant communiste

 5. Pingback: Ulat sa mga Anak ng Hinaharap « Kapirasong Kritika

 6. Pingback: Hustisya para kay Rebelyn Pitao! (Justice for Rebelyn Pitao) | PINOYWORLD | Philippines

 7. Pingback: Manila impressions | Hotels Philippines, Travel, News and Real Estate

 8. Pingback: Filipino loses Facebook account for using real name | Hotels Philippines, Travel, News and Real Estate

Comments are closed.